____________________________________
 1. თურმანიძე
 2. ასათიანი ვლადიმერ
 3. ასათიანი გრამიტონ
 4. ანთელავა ნიკოლოზ
 5. ალადაშვილი ალექსანდრე
 6. ბერიტაშვილი ივანე
 7. აბულაძე კალენიკ
 8. ზურაბაშვილი ავლიპი
 9. ჯავახიშვილი ნინო
 10. ჯანელიძე იუსტინე
 11. ხუნდაძე გიორგი
 12. წინამძღვრიშვილი მიხეილ
 13. ქუთათელაძე იოველ
 14. სარაჯიშვილი პეტრე
 15. ნათიშვილი ალექსანდრე
 16. მუხაძე გრიგოლ
 17. კოტეტიშვილი ვლადიმერ
 18. ერისთავი კონსტანტინე
 19. ერისთავი ლინა
 20. გზირიშვილი ალექსანდრე
 21. ასათიანი მიხეილ
 22. ჭუმბურიძე ბიძინა
____________________________